Välkommen!

Teslakalkylen är en sida som kan användas för att jämföra totalkostnadskalkyler mellan olika bilar (inte bara Teslor). Det finns redan ett antal exempelkalkyler som man kan titta på och utgå ifrån, och det går att skapa sina egna kalkyler baserat på de bilar man funderar på att köpa och göra jämförelser mellan dem. Sidan är inte på något sätt kopplad till Tesla!

Använd menyn för att hitta till de olika sektionerna av sidan eller dyk rakt in här nedan.

Nytt från bloggen

Releasing – istället för att byta bil
2 sep. 2022

Om företagsleasingen går ut men man vill behålla sin bil är releasing ett bra alternativ. Med en release kan man få ner månadskostnaden avsevärt.

Taket i miljöbonusen införs
9 juni 2022

Regeringen går vidare med ändringarna i miljöbonusen, som bland annat innebär att bilar för över 700 000 kr tappar bonusen.

Ändrade förmånsvärden: riksdagen röstade ja
12 maj 2022

Riksdagen har röstat ja till det förslag till ändrade förmånsvärden som ursprungligen kom från Skatteverket.

Senaste exempelkalkylerna

Inga kalkyler funna!