Bjarne Sjödell och Jan Hamrefors skriver i SvD Debatt den 5/10 om elbilars miljöpåverkan. Det är ett viktigt inlägg i debatten, och ett perspektiv som absolut bör belysas. Det finns två viktiga saker att ta med sig ifrån den artikeln, och det är att elbilen inte är någon magisk lösning på våra problem, samt att vi måste arbeta både på att få ner vår energiförbrukning totalt sett samt på ett globalt plan verka för att all energiproduktion ska bli grönare. Vi i Sverige kan sannerligen göra mer för att öka vår miljövänliga elproduktion! Tyvärr lider artikeln också av ett snävt perspektiv och en del felaktigheter.

För det första, och det här är nog så viktigt, så stämmer det inte alls att en elbil som laddas med ren kolkraft ger upphov till större CO2-utsläpp än en bensinbil. Läser man de livscykelanalyser som finns på området och tar hänsyn till precis hela kedjan från framställning till återvinning av både bil och bränsle, inkl utsläpp från transporter och raffinering, framgår istället att elbilar är ungefär lika dåliga eller marginellt bättre från ett CO2-perspektiv jämfört med bensinbilar när de laddas med ren kolkraft. Om elbilens batteri dessutom tillverkats med ren energi, som till exempel i Teslas batterifabrik i Nevada-öknen som är självförsörjande med solenergi, så är elbilen överlägsen från ett klimatperspektiv även om den skulle laddas med ren kolkraft. Man ska inte heller glömma att elbilen också har andra miljöfördelar gentemot en bensinbil, exempelvis vad gäller möjligheten till att undvika ökad koncentration av skadliga partiklar i stadsluften, där dieselbilarna visat sig vara en mycket större bov än man tidigare trott.

Antagandet att eftersom elbilar ökar energiförbrukning och all el som de laddas med därför måste anses vara marginalel och därmed kolkraftsel är också högst tvivelaktigt. För det första förutsätter det antagandet ett mycket statiskt och kortsiktigt perspektiv, och för det andra missar det många viktiga faktorer i hur elbilsladdning faktiskt fungerar i praktiken. Elbilars laddning ökar efterfrågan på el, och genom möjlighet till gröna elavtal kan efterfrågan särskilt ökas på miljövänlig el. Detta kommer i ett mellan- till långsiktigt perspektiv att leda till en utbyggnad av grön elproduktion, vilket i sin tur kommer kontinuerligt minska elbilarnas miljöpåverkan. Dessutom är det så att en väldigt stor del av elbilsladdningen sker på natten, när elkonsumtionen i övrigt är förhållandevis låg, och här finns också en stor möjlighet att bättre styra laddningen till att ske på ett sätt som minimerar miljöpåverkan. Om man beskattar mindre miljövänliga alternativ hårdare (även för importerad el!) och inför tidstariffer, så skulle det göra mycket för att styra laddningen till att enbart använda den mest miljövänliga elen och balansera elförbrukningen gentemot andra förbrukare. Här finns redan idag smarta laddlösningar som kan starta och stoppa laddningen av en elbil baserat på hur elpriset fluktuerar under natten, exempelvis från svenska Tibber.

Avslutningsvis vill jag säga att man inte ska låta de argument som Sjödell och Hamrefors framför stå i vägen för en omställning av både vår fordonsflotta och vår elproduktion. Bägge dessa områden behöver nämligen ställas om parallellt – vi har inte råd att vänta på helt ren el innan vi börjar köra elbilar. Vi måste fortsätta med omställningen till elbilar, både för att de faktiskt är klimatsmartare redan idag, men också för att ju fler elbilar vi har, desto större klimatmässig hävstång får vi på de investeringar i miljövänlig elproduktion som vi också helt oundvikligen måste genomföra. De elbilar vi köper idag kommer bara att bli bättre och bättre för miljön ju bättre elproduktion vi får i framtiden.

Kategorier: Miljö

danni

Systemutvecklare, elbilsförare, fotograf, lobbyist, you name it. Driver den här siten.

9 kommentarer

Tom Örbeck · 2018-10-07 kl. 15:15

Man får faktiskt också själv göra något och inte bara debattera. Själv har jag investerat 100 tusen i en solcellanläggning som producerar miljövänlig el.

  danni · 2018-10-07 kl. 22:02

  Absolut! Man bör handla så gott man kan och föregå med gott exempel! Själv bor jag i flerbostadshus, och det är faktiskt ett passivhus med solpaneler på taket. Större delen av året klarar huset sin försörjning av både värme och varmvatten helt utan externt tillförd energi. Jag kör dessutom elbil sen över tre år tillbaka (och före det pluginhybrid). Och så, icke att förglömma, har jag skrivit en grym site där folk kan räkna och komma fram till att totalkostnaderna för elbilar faktiskt är rätt låga 😉

Lesley Lundberg · 2018-10-07 kl. 20:22

Mycket bra Danni

  danni · 2018-10-07 kl. 22:00

  Tack så mycket, Lesley!

PM Nordkvist · 2018-10-07 kl. 20:31

Bra och viktigt inlägg. En rättelse dock: Teslas Gigafactory är ännu inte självförsörjande på solceller. Det är bara påbörjat men inte klart. Just nu köper de el. Gissar dock att den är relativt grön men det vet jag inte.

  danni · 2018-10-07 kl. 21:59

  Du har helt rätt. Planen är att bli självförsörjande men de är inte där ännu. De köper dock in grön el, vad jag kunnat läsa mig till.

Jan Olof · 2018-10-07 kl. 23:21

Bra skrivet. SVD debatt artiken är väldigt snedvriden. Den kategori elförbrukning som ökar mest de närmaste åren är inte för att ladda elbilar utan att driva server hallar. Så med deras argument så är väl både Facebook och Google koldrivna..

Petter Wiktander · 2018-10-09 kl. 17:03

Börjar man leta skulle det inte förvåna mig om de där författarna har nån knytning till traditionell bil- eller fossilbränsleindustri.

Bra att du sakligt reder ut begreppen.

Lilli Jacobson · 2018-10-18 kl. 20:36

Instämmer artikeln i SVD har antagligen skrivits på uppdrag av företag/ organisationer i olje- eller bilbranschen. Vad jag minns så var författarna yrkesmässigt verksamma i elbranschen, och borde således veta att vi har ett nettoöverskott som överstiger vad som skulle krävas om alla bilar vore elbilar, men ändå framför de dessa påståenden. En elbil förbrukar mellan 1,2 – 2,5 kWh/ mil. Vi kör i snitt 1211 mil/personbil/år i Sverige och har 5 miljoner bilar. Således max extra förbrukning 12 TWh el per år om vi antar en snittförbrukning på 2 kWh/ mil och att alla bilar är elbilar. Vi producerar 160 TWh per år varav vi exporterar 15-20 TWh netto. Så har det varit de sista fem åren. Vissa tidpunkter på dagen, särskilt kalla vinterdagar, tvingas vi importera. Primärt från Norge ( helt miljövänlig el ) och om det inte räcker, från Danmark. Danmarks elmix består till 45 % av miljövänlig el ( vindkraft) i årsgenomsnitt, sannolikt ännu högre på vintern, eftersom vindkraften producerar som mest på vinterhalvåret. Denna info har jag hämtat från energimyndigheten, transportstyrelsen och SCB, vilket de också hade kunnat göra. Elförbrukning per mil kan man hämta på diverse hemsidor om elbilar eller hos elbilstillverkare.
Det är sorgligt med all felaktig info som sprids i svensk media om elbilar.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.