Jag fick en fråga igår som jag har fått flera gånger förut, och den frågan löd ungefär såhär:

Om jag har ett eget bolag där jag har en förmånsbil, men jag också har en vanlig anställning för ett annat bolag, och jag använder min förmånsbil i tjänsten eller vid resor till och från arbetet för det här andra bolaget, vad gäller då för milersättning och reseavdrag?

Det här kan också vara intressant även för de som inte har eget företag. Samma förhållanden gäller nämligen också om man till exempel använder sin partners förmånsbil för resor i/till/från sitt arbete.

Eftersom jag fått frågan ett par gånger och inte var säker själv bestämde jag mig för att gå till botten med den och hitta ett svar. Såhär säger inkomstskattelagen om bilersättning:


Tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil

5 §   Utgifter för tjänsteresor med egen bil ska dras av med 1 krona och 85 öre för varje kilometer.

Om en skattskyldig använder sin förmånsbil för tjänsteresor och betalar samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska utgifter för dieselolja dras av med 65 öre för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 95 öre för varje kilometer.


Och såhär säger inkomstskattelagen om avdrag för arbetsresor:


Arbetsresor

26 §   Skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) ska dras av, om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel. Lag (2007:1419).

27 §   Utgifter för arbetsresor med egen bil ska dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.

Utgifter för arbetsresor med egen bil ska också dras av om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst 60 dagar under året, ska utgifterna dras av för alla de dagar som bilen använts i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om körsträckan är minst 300 mil per år.

Avdrag ska göras med 1 krona och 85 öre för varje kilometer.

Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt skatt enligt lagen (2004:629) om trängselskatt ska också dras av.
Lag (2007:1388).

28 §   Bestämmelserna i 27 § första stycket tillämpas inte om allmänna transportmedel saknas.

29 §   För skattskyldiga som gör arbetsresor med sin förmånsbil ska utgifter för arbetsresor dras av enligt bestämmelserna i 26-28 §§. I stället för vad som sägs i 27 § tredje stycket ska utgifter för dieselolja dras av med 65 öre för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 95 öre för varje kilometer. Detta gäller också den som gör resorna med en förmånsbil som en närstående till honom eller hans sambo men inte han själv är skattskyldig för. Lag (2007:1388).

30 §   Bestämmelserna i 27 § första-tredje styckena tillämpas inte för skattskyldiga som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas använda egen bil eller sin förmånsbil. Lag (2009:1239).


Lagen gör bara skillnad på om en bil är förmånsbil eller inte – det står alltså inget om vilket bolag förmånsbilen tillhör. Det skulle alltså tyda på att en förmånsbil ska behandlas på samma sätt oavsett, alltså att det är 6,50/9,50 kr som gäller och aldrig 18,50 kr. För att förvissa mig om det ringde jag Skatteverket och fick prata med en expert på ämnet som kunde bekräfta detta.

Med andra ord är det i frågeställningen ovan som så att om personen vill få milersättning för sin förmånsbil när den används för det andra företaget, så gäller beloppet 6,50 kr per mil (för dieselbil) eller 9,50 kr per mil (för andra bränslen). Om företaget betalar mer än den summan i milersättning är det alltså viktigt att informera om detta så att skatten kan dras, eller själv ta upp det för beskattning i sin deklaration.


danni

Systemutvecklare, elbilsförare, fotograf, lobbyist, you name it. Driver den här siten.

0 kommentarer

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.