Jag har fått en hel del frågor kring hur det fungerar i praktiken med en såkallad kostnadsneutral personbil. Det är ett upplägg med förmånsbil där den anställde tar alla kostnader genom löneavdrag, vilket alltså gör det kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Fördelen för arbetstagaren är såklart att kunna utnyttja de ekonomiskt fördelaktiga förmånsbilsreglerna, som är särskilt förmånliga om man köper elbilar och laddhybrider.

Det allra lättaste sättet att ordna en sån här personalbil är att vända sig till ett företag som erbjuder den tjänsten. Exempel på sådana företag är AutoLease (som verkar vara väldigt duktiga på just miljöbilar), AutoPlan, Svea Leasing, Volvofinans, med flera. De har kompletta upplägg där de sköter administration, och i vissa fall tar de även på sig risken för vad som händer med en personalbil ifall en anställd slutar.

Men det går såklart att sköta det själva också. Vad man gör då är helt enkelt att man måste lista ut vad bilen kommer att kosta arbetsgivaren, och sedan räkna ut vilket löneavdrag man ska göra. För att göra kalkyler på detta är självklart Teslakalkylen det bästa verktyget! En av kalkyltyperna man kan skapa heter ”Personalbil”. Som exempel kan vi ta min exempelkalkyl på Tesla Model S 75D som personalbil. De intressanta delarna ser man längst ner i kalkylen:

”Företagets del av kostnader” motsvarar allt som företaget måste betala från sitt konto. Det är leasingavgift, service, försäkring, och arbetsgivaravgift på förmånsvärdet. I det här fallet blir summan av alla dessa kostnader 13 577 kr. Notera att värdet på raden ”med kontantinsats utslagen” är samma, för att jag satt 0% i kontantinsats. Det här rekommenderar jag varmt att man gör för personalbilar, för annars måste man komma på hur man ska hantera kontantinsatsen, som också betalas av företaget men borde slå igenom som löneavdrag för den anställde, till exempel genom ett avdrag som sprids ut över hela perioden (det är så Teslakalkylen kommer räkna om ni gör en personalbilskalkyl med kontantinsats.

Kostnaden 13 577 kr innebär att företagets lönekostnad ska minskas med 13 577 kr. Det motsvarar en sänkning av bruttolönen med 13 577 / 1,3142 = 10 331 kr eftersom arbetsgivaravgifterna ligger på 31,42%. Så genom att sänka den anställdes bruttolön med 10 331 kr så kan man täcka upp för alla kostnader som företaget har för bilen. Kostnaden för den anställde blir då vid 50% marginalskatt en nettolönesänkning med 5 166 kr per månad, plus inkomstskatt för förmånsvärdet (2438 kr) och bränslekostnaden (416 kr i det här exemplet) för en totalkostnad på 8 020 kr per månad för den anställde för att köra en splitterny Tesla Model S!

Ni som läst den här bloggen förut vet att jag brukar rekommendera att man gör nettolöneavdrag istället för att redovisa förmånsvärde. Går det att kombinera med ett sånt här upplägg? Ja, det går faktiskt! I det här fallet är förmånsvärdet 4 875 kr per månad. Om man minskar den anställdes nettolön med 4 875 kr så kvittar man förmånen till 0 kr. Då minskar företagets kostnad med 1532 kr per månad i arbetsgivaravgift och 4 875 kr som den anställde betalar via sitt nettolöneavdrag till 7 170 kr per månad. Då behöver bruttolöneavdraget vara 5456 kr per månad, vilket ger en total kostnad för den anställde på nettolönesänkning på 4 875 (för förmånsvärdet) + 2 728 (för bruttolöneavdraget), inget skatteavdrag för förmånen, och 416 kr för bränslet, dvs 8019 kr totalt för den anställde (skillnaden på 1 kr mot ovan beror på att jag avrundat i varje led, det är alltså ett avrundningsfel). Så det här är ett bättre sätt att göra på.

Sen finns det ett par fallgropar man bör vara medveten om. En sådan fallgrop är vad som händer ifall den anställde slutar innan tiden löpt ut. Då kan arbetsgivaren hamna i en knivig situation eftersom bilen ofta faller mer i värde i början än mot slutet av leasingperioden. Det här kan man kanske vilja reglera i avtal mellan den anställde och företaget. En annan fallgrop är med saker som pension och sjukpenninggrundande inkomst. Genom att att sänka den anställdes bruttolön minskar man också dennes allmänna pension och sjukpenninggrundande inkomst. Genom att använda nettolöneavdrag kan man minska den effekten, men oftast inte ta bort den helt. Detta måste den anställde tänka på, vad för effekter det kan ha. Om företaget betalar in tjänstepension baserat på den anställdes lön måste man också titta på hur detta påverkas. Här ser jag två alternativ: antingen låter man tjänstepensionen minska, men då måste man också räkna med den kostnadsbesparingen för företaget när man beräknar löneavdraget, eller så kommer man överens om att basera tjänstepensionen på den lön som den anställde hade före löneavdraget för personalbilen.

En annan fallgrop man måste vara medveten om är att den anställde måste köra minst 100 mil i tjänsten per år för att företaget ska få rätt att göra momsavdrag på leasingavgiften.

Jag hoppas ni hängde med, och har ni frågor får ni gärna ställa dem i kommentarsfältet, via mail, eller via Facebook.

Kategorier: Tjänstebil

danni

Systemutvecklare, elbilsförare, fotograf, lobbyist, you name it. Driver den här siten.

16 kommentarer

Hans Nilsson · 2018-12-13 kl. 14:45

Tack för Teslakalkylen, en fantastisk bra sida! Jag ville göra en jämförelse mellan en Tesla model S och standard-Volvo typ V60, och tog två av dina exempelkalkyler som utgångspunkt. Jag upptäckte då att det var en viss negativ bias mot Volvo 🙂 som bara fick 40% i restvärde gentemot 50% för Tesla, och 4% ränta gentemot 1,95%. Har du någon förklaring till det? Eller tror du helt enkelt att Tesla håller sitt värde bättre än Volvon?
Hur som helst: När jag harmoniserade de båda så blir Teslan ändå fortfarande ca 500 kr billigare per månad än Volvon, trots att den är 80% dyrare in inköp! Förklaringen är naturligtvis det lägre förmånsvärdet (ca 2.000 per månad), lägre skatt och lägre milkostnad (ca 1.000 per månad). Härligt !!

Här är jämförelsen:
https://www.teslakalkylen.com/compare?calcs=5c125beab4ebf30009785696,5c125d28b4ebf3000978569a

  danni · 2018-12-13 kl. 22:28

  Det är bara mina exempelkalkyler där – bra att du gör egna med värden som du tycker är rimligare!

  Jag är dock övertygad om att dieselbilars restvärden kommer sjunka som tegelstenar framöver. Sen är nog alla mina restvärden på siten medvetet konservativa – min första Tesla fick jag nästan 70% för!

  Vad gäller räntan så vet jag faktiskt inte vad man får för ränta om man köper en ny Volvo idag. Volvos exempelkalkyler på deras hemsida hade en ränta på över 6% men det lät onödigt högt så jag justerade ner den.

Stefan Stjernelund · 2018-12-13 kl. 23:04

Kan vara bra att nämna också att momsavdraget endast är halva momsen på leasingkostnaden, då man inte får dra hela.

  danni · 2018-12-16 kl. 19:05

  Absolut, det är helt rätt!

Freddie · 2018-12-20 kl. 19:39

Tack för bra kalkyler Danni!
Jag upptäckte dock att avdrag för resor till jobbet inte finns med i jämförelsen.
Det påverkar ca 500 kr/mån för min del (3 mil till jobbet) till fördel för en privatägd bil.

Har man längre till jobbet blir skillnaden såklart ännu större.

Bra att känna till detta om man vill göra en rättvis jämförelse mellan privatägd bil och förmånsbil.

  danni · 2018-12-20 kl. 22:04

  Det har du helt rätt i – man får göra större avdrag med privatbil än med förmånsbil. Jag är medveten om den punkten och har med det på min att-göra-lista. Men som vanlligt är det också en avvägning mellan hur komplicerade kalkylerna får lov att bli, och hur rättvisande de ska vara. Men tack för tipset!

Staffan · 2018-12-30 kl. 22:51

Tack för en väldigt bra kalkylator och blogginlägg!
Har en fråga om kalkylatorn
Det gäller den ’fallgrop’ du beskrev med 100 mil i tjänsten för att företaget ska kunna dra av momsen på leasingkostnaden.
Gäller detta även om man har eget företag? Jag tänkte framförallt på att man kunde skriva 0 mil på tjänsteresor och det verkar inte göra någon skillnad för månadskostnaden?

  danni · 2018-12-31 kl. 13:35

  Det gäller även om man driver eget företag. Tyvärr har jag inte lagt in stöd i kalkylen för att ta med den faktorn, men det ligger på att-göra-listan. Som egenföretagare får du se till att få gjort lite tjänsteresor, helt enkelt.

Anders · 2019-01-21 kl. 16:07

Varför räknar man med 31,42% endast? Om man tar mig som exempel kostar varje 1000-lapp jag får mer i lön arbetsgivaren ca 707,8,- (+ 1000,- = 1707,8,-). Totala avgifter på 70,78% (inkl. pension, pensionsskatt och andra avtalade sociala avgifter.

Räknar man då med 31,42% kommer arbetsgivaren att spara 1707,8 – 1314,2 = 393,6,- på varje 1000-lapp?

  danni · 2019-01-23 kl. 10:36

  Det kan såklart skilja sig från fall till fall exakt hur man gör. 31,42% är de lagstadgade sociala avgifterna. Eventuella övriga saker som du avtalat med din arbetsgivare om får du nog hantera därefter. Jag tar ju upp det här med tjänstepension i inlägget också. Där kan man ju antingen göra som så att man avtalar om att tjänstepensionen ska fortsätta betalas in baserat på den lön man skulle haft utan personalbilen, och då är det helt korrekt att räkna på 31,42% när man beräknar löneavdraget. Annars kan man avtala att pensionsinbetalningar ska baseras på den nya bruttolönen, och då blir det ju korrekt att dra av även tjänstepensioner från lönekostnaden när man beräknar bruttolöneavdraget. Det här är väldigt individuellt och jag kan inte ställa upp en generell beräkningsmodell som kommer passa alla i det fallet.

Rickard · 2019-02-15 kl. 08:20

Hej!
Min arbetsgivare (AG) har erbjudit mig en tjänstebil (förmånsbil), men deras kalkyl gör att jag snarare anser det vara en personalbil.
Deras kalkyl består av:
Kostnader för företaget: Leasingkostnad, skatt, försäkring, service etc.
Intäkter: Varje tjänstemil debiteras kund. De har i kalkylen räknat med en schablon som innebär X mil/år som de kan debitera med i snitt Y kr/mil.
Kostnaderna – intäkterna = kvarvarande kostnad för bilen.
På detta lägger de sedan AG för förmånsvärdet.
Summan av AG-avgifterna och de kvarvarande kostnaderna blir ett bruttolöneavdrag. Detta innebär att det blir kostnadsneutralt för AG.
Bruttolöneavdraget är större än förmånsvärdet (bilen i fråga är en laddhybrid).

Har jag förstått det rätt att ifall jag istället får ett nettolöneavdrag på samma summa så försvinner förmånsbeskattningen?
T.ex. Bruttolöneavdraget hamnar på 3300:- (inkl. ökad AG_avgift p.g.a. förmånen), förmånsvärdet är ”bara” 2600:-.
Om jag istället tar ett nettolöneavdrag på 3300:- ska ju förmånsvärdet minskas med motsvarande belopp (vilket borde göra att förmånsvärdet blir 0:-). Isåfall innebär det ju även att AG slipper ökad arbetsgivaravgift, väl?
Således minskar AGs kostnad med (0,3142*2600 = 817:-), och således borde nettolöneavdraget minskas med 817:- till 2483:-. Men det innebär i sin tur att hela förmånsvärdet inte försvinner, utan blir 117:-, vilket innebär att AGs kostnader ökar med (0,3142*117 = 37:-), vilket gör att mitt nettolöneavdrag blir (2483 + 37) 2520:-. Detta gör i sin tur att ”nya” kvarvarande förmånsvärde blir (2600-2520) 80 :- o.s.v. Eller tänker jag fel här?

  danni · 2019-02-15 kl. 09:26

  Om du ska kompensera arbetsgivaren för dennes kostnader är det helt klart en personalbil, inte en ren förmånsbil, ja. Det kan såklart fortfarande vara en bra deal för dig, särskilt när det gäller en laddhybrid eller elbil.

  Du verkar trassla in dig lite i beräkningarna, och framförallt glömma av att om du gör ett nettolöneavdrag så får ju företaget de pengarna att använda till bilkostnaderna. Om man tar nettolöneavdrag så sänker det förmånsvärdet, ja. Men det är aldrig någon poäng att göra större nettolöneavdrag än förmånsvärdet ligger på. Om bruttolöneavdraget är 3300 kr och förmånsvärdet är 2600 kr, så kan man lägga upp det med nettolöneavdrag + bruttolöneavdrag istället om man vill. Ett bruttolöneavdrag på 3300 kr motsvarar en kostnad för arbetsgivaren på 4337 kr och där ingår ju även sociala avgifter på förmånsvärdet. Om du då gör nettolöneavdrag på 2600 kr så innebär det att arbetsgivaren får ett bidrag till sina kostnader på 2600 kr samt att förmånen går ner till noll vilket minskar de sociala avgifterna på förmånen. Kvar av arbetsgivarens kostnader då är 920 kr. Det i sin tur motsvarar ett bruttolöneavdrag på 700 kr. Så svaret är alltså att du antingen kan göra bruttolöneavdrag på 3300 kr, eller nettolöneavdrag på 2600 kr + bruttolöneavdrag på 700 kr.

Peter K · 2019-05-23 kl. 14:11

Hej Danni,
Jag funderar på att skaffa en Model 3 LR RWD som personalbil eller som egen bil med biltillägg i lönen på mitt nya jobb.
Om jag förstått det rätt så är det mycket mer fördelaktigt att skaffa det som personalbil än att köpa själv, men jag har då en fråga om personalbil.
Har jag rätten att köpa bilen efter leasingen tagit slut, eller är det företaget jag jobbar på som får den rätten eller är det leasingbolaget?
Jag vill säkra mig om att jag kan köpa bilen när tiden tar slut eller om jag skulle sluta jobba där av någon anledning.
Tack för en suverän hemsida och din support! 🙂

  danni · 2019-05-23 kl. 14:33

  Hej Peter! Det stämmer att personalbilar överlag är mer fördelaktiga än privatköp av ny bil, och när det gäller elbilar så är det dubbelt så sant. Man sparar oerhörda pengar på det! När det gäller rätten att köpa ut bilen så är det ingen självklarhet att du ska ha den rätten. Det hänger dels på vad du avtalat om med din arbetsgivare, men också vad din arbetsgivare avtalat om med leasinggivaren. Är det operationell leasing är det inte ens säkert att det finns möjlighet för företaget att köpa ut bilen efteråt, även om det oftast finns. Om det är finansiell leasing så kan företaget alltid köpa ut bilen om det vill. Om sedan företaget vill låta dig köpa ut bilen så är det helt frivilligt för dem om ni inte avtalat om något annat. Mitt råd är att ni helt enkelt kollar upp så att företaget får lov att köpa ut bilen, och skriver in i ditt personalbilsavtal att du i din tur har option på att utnyttja den rätten. En viktig sak att tänka på när man köper loss förmånsbilar är att Skatteverket vill se att man gör en professionell värdering och köper ut bilen till marknadspris – annars kan du komma att förmånsbeskattas för mellanskillnaden upp till marknadspris!

Jonas · 2020-04-25 kl. 07:37

Hej! Tack för en bra sida!

Funderar över om det verkligen är värt med förmånsbil på lång sikt.

Jag har idag en bruttolön på 39 000 samt tjänstebil. Inga avdrag för bilen utan endast en förmån på ca 4000 samt bränsleförmån på 2400. Jag får på detta sätt ut ca 26 000 netto.

I min nästa löneförhandling funderar jag på att försöka förhandla att jag ska få en högre lön mot att jag avstår tjänstebil. Skulle jag lyckas att få låt oss säga 45 000 så blir avsättningen till tjänstepensionen avsevärt mycket mer än så jag har idag eftersom 30% av summan över 42 000 blir tjänstepension om jag förstått allting rätt. Det är mycket tjänstepension om man räknar att jag ska jobba 30 år till, ränta på ränta-effekten blir rätt stor…

Tanken är då att ta en Model 3 privat och ta milersättning för tjänsteresor (kör ca 1000 mil i tjänsten per år).

Gör jag bort mig helt om jag skulle göra så här? Det pratas alltid om att förmånsbil är så otroligt bra, men jag är inte helt övertygad om det.

Ska också nämnas att vi inte kan välja Tesla som förmånsbil.

Med vänliga hälsningar
Jonas

Tesla Model 3 förmånsvärden - Tesla Club Sweden · 2018-12-18 kl. 08:03

[…] löntagare hos ett företag ska du snacka med ekonomiavdelningen att du vill ta bilen som en kostnadsneutral personalbil. Det vill säga som en förmånsbil där du som anställd betalar alla kostnaderna – även […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.