Regeringen har idag aviserat att de tänker se över hur bilförmånsberäkningen går till. Anledningen är att förmånsbilar idag är klart billigare än att köpa motsvarande bil privat, något som aldrig var tanken när systemet infördes på 90-talet.

Man väljer att inte presentera några detaljer kring detta nu, utan säger att detaljerna kommer i en promemoria under hösten. Det som görs klart är att det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet som ligger till grund för bilförmånsberäkningen kommer att ändras. Bilförmånsvärdet beräknas idag genom att summera följande komponenter:

  1. 0,29 prisbasbelopp
  2. 75% av statslåneräntan multiplicerad med bilens förmånsgrundande pris
  3. 9% av bilens förmånsgrundande pris upp till 7,5 basbelopp
  4. 20% av bilens förmånsgrundande pris över 7,5 basbelopp (det såkallade ”lyxbilstillägget”)
  5. För bilar tillverkade 2018 och framåt och tagna i bruk den 1:a juli 2018 eller senare, så läggs även fordonsskatten på förmånsvärdet
  6. För miljöbilar så görs också en nedsättning av förmånsvärdet med max 10000 kr per år.

Statslåneräntan som används är den som gällde vid utgången av november året före, men som allra lägst 0,50%. För miljöbilar finns också en ytterligare subvention som går ut på att det förmånsgrundande priset sätts ner till priset för ”jämförbar bil”, som ska vara en motsvarande bil utan den fördyrande miljötekniken.

Regeringen har rätt i att de förmånsvärden som bestäms genom det här systemet tenderar att gynna förmånsbilister över privatbilister, då förmånsvärdet generellt sett hamnar lägre än de faktiska kostnaderna, även för fossilbilar. Man ämnar att ändra på detta genom att justera punkterna 2-4, alltså se över de ränte- och prisrelaterade komponenterna så att det bättre motsvarar den kostnad man har för motsvarande bil under privat ägande. Företrädare för regeringen har uttalat sig i media och sagt att man inte har avsikten att detta ska leda till mindre nybilsförsäljning, något som jag dock tror är osannolikt. Förmånsbilarna står för en överväldigande del av nybilsförsäljningen i landet, särskilt när det gäller lite mer dyra bilar. Märken som Volvo, Audi och BMW har länge haft 80-90% företagskunder när det gäller de lite större familjemodellerna. Att göra det dyrare att ha förmånsbil lär oundvikligen leda till att färre väljer att plocka ut en ny förmånsbil, och många gånger lär de inte heller istället välja att köpa en ny bil privat.

Man skriver uttryckligen att nedsättningen till jämförbar bil för miljöbilar kommer kvarstå, men man skriver inget om den nedsättning som sker i punkt 6 ovan. Den nedsättningen kommer enligt nuvarande lagstiftning att gå ut redan vid årsskiftet, och jag tolkar regeringens uttalande som att man inte kommer göra något åt det. Så redan vid årsskiftet blir miljöbilar som förmånsbilar en bra bit dyrare, och när de här förändringarna som regeringen nu aviserar kommer både miljöbilar och övriga bilar att bli dyrare att ha som förmånsbilar – troligen rejält så, om man får tro regeringen. Den här förändringen kommer inte heller göra något åt det som jag skrivit om tidigare, att privatbilister missgynnas kraftigt när det gäller att köpa elbilar, eftersom den största subventionen riktas enbart mot förmånsbilister.

Regeringen ger i nuläget inte några detaljer kring förslaget, utan skriver att detaljer kommer presenteras under hösten, därför går det inte heller säga hur mycket dyrare det kommer bli. Däremot skulle jag vilja framföra kritik mot regeringen för att vara kortsiktiga och ha dålig framförhållning i hur de här reglerna hanteras. Att köpa bilar är ofta stora investeringar och förmånsbilar har man oftast i avtal på tre år i taget. Därför måste man kunna planera de köpen i förväg och överskåda hur kostnaderna kommer utvecklas. Nu går en viktig regel ut vid årsskiftet och man har hittills inte ens nämnt vad man har för avsikt kring den. När nu nya regler införs får man hoppas att de bara kommer gälla nya bilar, så att de som redan har förmånsbilar inte behöver få en enorm kostnadsökning som de inte kunnat förutspå. Dessutom känns det sannolikt att det här förslaget, genom att göra nya elbilar dyrare att köpa för många, också kommer att minska omställningstakten för vår fordonsflotta mot att bli fossilfri, eftersom många som annars kunde företagsleasat en elbil kanske kommer se sig om efter en begagnad dieselbil eller liknande istället.


danni

Systemutvecklare, elbilsförare, fotograf, lobbyist, you name it. Driver den här siten.

3 kommentarer

Förmånsvärdet för miljöbilar höjs vid årsskiftet – Teslakalkylen · 2020-09-21 kl. 14:35

[…] övrigt nämner budgetpropositionen även de förändringar som jag skrev om häromdagen, om en generell höjning av förmånsvärdet för bilar, samt att man ämnar höja miljöbonusen, […]

Förmånsvärden 2021 – uppdaterade – Teslakalkylen · 2021-01-07 kl. 22:10

[…] förmånsvärdena är idag, samt vad de skulle bli för nyregistrerade, nyproducerade bilar ifall regeringens föreslagna ändringar av bilförmånsbeskattningen […]

Skatteverket föreslår nya förmånsregler för miljöbilar - Teslakalkylen · 2021-03-15 kl. 22:54

[…] har tidigare här på bloggen skrivit om det förslag till ny förmånsbeskattning som regeringen har lagt fram och även listat de nya förmånsvärden som isåfall skulle […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.